promtala2084.jpeg

ห้องประชุมพรมธารา ห้องประชุมทันสมัย เป็นทางการ พร้อมให้ประชุมหารือหรือคอนเฟอเรนซ์ได้อย่างมืออาชีพ ครบครันด้วยระบบเทคโนโลยี เสียง และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

 

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 1,500 / 3,000 บาท
(ครึ่งวัน / เต็มวัน)
ความจุ 150 คน ความจุ 80 คน
ความจุ 20 - 60 คน