maneenan_room_9978.jpg

ห้องประชุมมณีน่าน ห้องประชุมที่มีภาพลักษณ์ทางการ มีความเป็นมืออาชีพ ตั้งในบริเวณเป็นส่วนตัวและกว้างขวาง บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นและสงบ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00-22.00 น.

 

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEM
ราคา 3,000 บาท / วัน
ความจุ 120 คน ความจุ 60 คน