chomnatee_room_0008.jpg

ห้องประชุมชมนที ห้องประชุมขนาดกะทัดรัด อบอุ่นเป็นกันเอง เหมาะกับการจัดงานประชุมหรือสัมมนาขนาดกลาง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

เปิดให้บริการตั้งแต่ 06.00-22.00 น.

 

ความจุ 40 คน ความจุ 20 คน

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 2,000 บาท / วัน