sanoi_room_0286.jpg

ห้องประชุมแซน้อย ห้องประชุมขนาดกะทะรัด พร้อมด้วยฟังก์ชั่นของเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหมด เหมาะกับการประชุมที่เป็นส่วนตัว
ทั้งในเชิงวิชาการและสัมมนาในทุกเรื่อง

 

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 2,000 บาท (ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.)
*หลังจาก 17.00 น. มีค่าบริการเพิ่ม 300 บาท / ชั่วโมง
ความจุ 50 คน
ความจุ 50 คน ความจุ 30 คน