changnoi_room_0265.jpeg

ห้องประชุมช้างน้อย ห้องประชุมขนาดใหญ่ จุคนได้สูงสุดถึง 200 คน กว้างขวาง โล่งโปร่งสบาย สะอาด ทันสมัย รับแสงธรรมชาตินวลๆ ไม่ว่าจะงานประชุมสัมมนาแบบใด ก็ลงตัวที่ห้องประชุมช้างน้อย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการระดับมืออาชีพ

 

ความจุ 200 คน
ความจุ 120 คน ความจุ 150 คน

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 3,500 บาท (ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.)
*หลัง 17.00 น. มีค่าบริการเพิ่ม 300 / ชั่วโมง