phuphankham_room_0767.jpg

ห้องประชุมภูพานคำ ทางการหรูหราและมืออาชีพกับห้องประชุมภูพานคำที่ตั้งในอาคารแยกซึ่งเป็นส่วนตัวและกว้างขวาง เหมาะกับการจัดงานขนาดใหญ่ที่จุคนได้สูงสุดถึง 240 คน บรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นและสงบ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 21.00 น.

 

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 4,000 บาท / วัน
(ค่าบริการเพิ่ม 300 บาท / ชั่วโมง เมื่อเกินเวลา)
ความจุ 240 คน ความจุ 140 คน
ความจุ 60 คน