banpongneep_room_0721.jpg

ห้องประชุมพองหนีบ อยู่ในอาคารที่เป็นส่วนตัว เหมาะกับการจัดงานประชุมที่ทางการหรือการมิตติ้งกันในหมู่คณะ ภาพลักษณ์ดูทางการและมีระเบียบเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 21.00 น.

 

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 3,000 บาท / วัน
(ค่าบริการเพิ่ม 200 บาท / ชั่วโมง เมื่อเกินเวลา)
ความจุ 120 คน ความจุ 60 คน
ความจุ 50 คน