tanaosri_room_9392.jpg

ห้องประชุมตะนาวศรี ห้องประชุมที่จุคนได้สูงสุดถึง 100 คน เหมาะกับสำหรับการประชุม การถ่ายทอดความรู้ การจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ครบครันเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บรรยากาศสงบ เป็นส่วนตัว และทันสมัย

 

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 2,200 บาท / วัน
ความจุ 100 คน ความจุ 80 คน
  ความจุ 50 คน