DSC_7866.jpg

ห้องประชุม มุกดา2 ห้องประชุมขนาด 98 ตารางเมตร ส่งเสริมให้วาระการประชุมดูจริงจังและน่าเชื่อถือ มีพร้อมทั้งระบบเสียง ไมค์โครโฟน และโปรเจคเตอร์ เหมาะกับงานสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมถึง 50 คน

 

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 1,000 บาท 
(08.00 - 12.00 น. สำหรับจัดประชุม-สัมนา)
ราคา 1,000 บาท 
(13.00 - 17.00 น. สำหรับจัดประชุม-สัมนา)
ราคา 500 บาท 
(18.00 - 21.00น. สำหรับจัดเลี้ยง ไม่รวมคาราโอเกะ)

ความจุ 50 คน ความจุ 50 คน
ความจุ 45 คน ความจุ 35 คน