DSC_7866.jpg

ห้องประชุม มุกดา 2 ห้องประชุมขนาด 98 ตารางเมตร ส่งเสริมให้วาระการประชุมดูจริงจังและน่าเชื่อถือ มีพร้อมทั้งระบบเสียง ไมค์โครโฟน และโปรเจคเตอร์ เหมาะกับงานสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมถึง 50 คน

 

ความจุ 50 คน ความจุ 50 คน
ความจุ 45 คน ความจุ 30 คน

จุได้สูงสุด

ขนาดพื้นที่

FREE WIFI

AUDIO SYSTEMราคา 1,000 บาท  (08.00 - 12.00 น. สำหรับจัดประชุม-สัมนา)
ราคา 1,000 บาท  (13.00 - 17.00 น. สำหรับจัดประชุม-สัมนา)
ราคา 500 บาท  (18.00 - 21.00 น. สำหรับจัดเลี้ยง ไม่รวมคาราโอเกะ)