golf_course_8221.jpeg
 

สัมผัสประสบการณ์การตีกอล์ฟท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ในเขตเขื่อนศรีนครินทร์ อากาศดี ปลอดภัย เป็นมิตร ใกล้ชิดธรรมชาติ

เวลาเปิดทำการ 07.00 - 17.30 น.
เวลาเปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 06.30 - 18.00 น.
 ติดต่อ 034 - 574 - 271 
 หรือ   098 - 375 - 6719
    อัตราค่าบริการ (บาท)
    วันจันทร์ - ศุกร์ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
บุคคลทั่วไป 300 400
ชาวต่างชาติ 400 600
เยาวชนทั่วไป
อายุไม่เกิน 18 ปี
100 100
เยาวชนในจ.กาญจนบุรี อายุไม่เกิน 18 ปี 50 50
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 100 100
บริการเช่ารถกอล์ฟ
( 18 หลุม )
500 500
บริการแคดดี้ 250 250